Dr. Şeyh Ali Gomaa | Mısır

Dr. Şeyh Ali Gomaa, Mısır Arap Cumhuriyeti’nin eski Büyük Müftüsü ve El-Ezher Üniversitesi’nde İslam hukuku profesörüdür. Halen El-Ezher’in Kıdemli Alimler Konseyi üyesidir.

Fetvası kısa ve öz olduğu için tam metni şu şekilde koymaya karar verdik:

“Şeriat’ta, zekâttan maaş almaya hak kazanan zekât toplamak için istihdam edilenler (el amiline aleyha) olarak görülmemeleri ve bu fonları dağıtmak için zekâttan herhangi bir bedel almamaları şartıyla, gayrimüslimlerin zekât dağıtmasına izin verildiğini bildirmek isteriz. Maaş veya ücret almak gerekiyorsa bu zekâttan başka bir kaynaktan alınmalıdır. Ve Cenâb-ı Hak daha yücedir ve daha çok bilir.”

UNHCR dini olmayan bir kuruluştur. Tüm inançlardan insanları içerir. Fetva, Müslüman olmanın meşru bir zekât aracısı olmanın şartı olmadığını vurgulamaktadır. Bu nedenle UNHCR’nin zekât toplama ve dağıtma aracısı olmasına izin verilmektedir. Ancak zekât maaş ödemelerinde kullanılamaz. Bu nedenle UNHCR, toplanan tüm zekâtların yararlanıcılara dağıtıldığı %100 katı bir zekât dağıtım politikasına sahiptir. Maaşlar ve diğer genel giderler, fetvanın talep ettiği gibi diğer kaynaklar tarafından karşılanır.

Site Footer