Mülteci Zekât Fonu

Güvenilir. Uyumlu. Etkili.

Küresel İslam ekonomisinin ve hayırseverlik sektörünün hızla büyümesiyle birlikte, zekât bağışçıları ve kurumlarının zekât fonlarını, yaklaşık %50’si İslam İş Birliği Teşkilatı ülkelerinden gelen mültecilere yönlendirme yönündeki artan istekleri de göz önüne alındığında, BM Mülteciler Örgütü, 2019 yılında zekât ve sadakanın mültecilerin yaşamları üzerindeki etkisini en üst düzeye çıkaran; güvenilir, uyumlu ve etkili bir dağıtım yöntemi olan “Mülteci Zekât Fonu”nu kurdu. 2017’deki pilot uygulamasından bu yana, Mülteci Zekât Fonu aracılığıyla 8 milyondan fazla yararlanıcıya zekât ve sadaka yardımı yapıldı.

Yararlanıcılar zekâtınızı nasıl teslim alırlar?

Mülteci Zekât Fonu yararlanıcıları, zekât uyumluluk gerekliliklerine uygun olarak nakit veya mal şeklinde yardım alırlar.

Fonun nasıl yönetiliyor?

UNHCR’nin Mülteci Zekât Fonu, sıkı bir yönetişime ve denetime tabidir ve her adımda şeffaflığı sağlayarak yardım sağlanmasına yol açar.

Yönetim ve hesap verebilirlik: Zekât fonları Cenevre’de özel bir faizsiz banka hesabında tutulmaktadır.

İzlenebilirlik: Zekât  fonları tamamen, ilgili hükümlere uygun bir şekilde,  insani ihtiyaçları giderek artan belirli ülkelerdeki ayni veya nakdi yardım dağıtım faaliyetlerine ayrılmıştır.

Şeffaflık: UNHCR, yılda iki kez İslami Hayırseverlik raporu ve destekçilerinin fonların kullanılmasını istedikleri yerlere göre özelleştirilmiş olan raporlar yayımlamaktadır.

 Fetvalar: Fon, Dünya İslam Birliği, İİT’nin Uluslararası İslam Fıkhı Akademisi (IIFA) ve El-Ezher İslami Araştırma Akademisi de dahil olmak üzere dünyanın önde gelen alim ve kurumlarından alınan 17 fetva tarafından onaylanmıştır.

Altyapı: Fon, fetvalarda tavsiye edildiği şekilde uygun yararlanıcılara %100 zekât dağıtım politikası uygulamaktadır ve zekât katkıları, alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde dağıtılmaktadır.

İzleme ve değerlendirme: Yıllık iç uygunluluk değerlendirmesi UNHCR’deki  uzman bir İslami Hayırseverlik ekibi tarafından, yıllık dış uygunluk değerlendirmesi bulgularını raporlar sayfasında bir rapor olarak yayımlayan üçüncü bir taraf tarafından yürütülmektedir.

Kırılganlık Değerlendirme Çerçevesi: Uygun yararlanıcıları belirlemek. Dağıtım sonrası izleme: yıllık olarak etkiyi ölçmek ve uygulamayı iyileştirmek.

İnovasyon: Use of technology in distribution to incverimliliği artırmak ve dolandırıcılık ve mükerrerliği en aza indirmek için dağıtımda teknolojinin kullanılması.