Kıdemli Alimler Konseyi | Fas

Fas Kıdemli Alimler Konseyi, Fas’taki en yüksek resmi dini otoritedir ve bir fetva konseyi içerir ve Maliki mezhebinin görüşlerini takip eder.

Fetva, İslam’ın beş şartından biri olarak zekâtın önemini yeniden ortaya koymakla başlamaktadır.

Daha sonra Müslümanların zekâtlarını kendi ülkelerinde, Tevbe Suresi 60. ayetinde belirtilen kategorilerdeki yararlanıcılara zekâtlarını kendi başlarına vermeleri gerektiğini açıklar. Ancak, ihtiyaç bağışçının ülkesinden daha fazla ise zekâtının bir kısmını veya tamamını, ülke dışındaki yararlanıcılara vermesine de izin verilir.

Ayrıca, bağışçının zekâtını bir birey veya kuruluş olup olmadığına bakılmaksızın güvendiği bir temsilci aracılığıyla zekâtını ülkesindeki veya yurtdışındaki uygun yararlanıcılara dağıtmasına izin verilir. Bunun nedeni, zekâtın aracıya izin verilen mali bir yükümlülük olmasıdır. Zekât bağışçısının yararlanıcılara doğrudan ulaşması mümkün değilse, yerinden edilmiş toplumlar için geçerli olduğu gibi, bir aracı kullanmak bile tercih edilebilir veya zorunlu olabilir.

Fetva daha sonra Maliki mezhebinin referanslarından alıntı yaparak zekâtın yurtdışına aktarılması konusunu ele almaktadır. Bazı âlimlerin, zekâtın yurt dışına naklini yasaklamak için atıf yaptıkları hadis hakkındaki görüşünü açıklamaktadır. Bu hadis, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Muaz’ı Yemen halkına gönderdiği ve onlara ne öğreteceğini söylediği hadistir. Diğer talimatlarının yanı sıra ona “onların fakirleri için onların zenginlerinden sadaka almalarını” söyler. Sadaka burada zekâtı ifade eder. Fetva, “onlarınki” edatının genel olarak Müslümanlara atıfta bulunduğuna işaret etmektedir. Zekat’ın yurtdışına nakledilemeyeceğini söyleyenlerin anladığı gibi, sadece o ülkenin Müslümanlarına atıfta bulunmamaktadır.

Daha sonra İmam Malik’ten el Mudavene kitabından alıntı yapar. Kendisine “zekât nereye dağıtılmalı?” diye soruldu. Şöyle cevap verdi: “Zekâtın toplandığı yerin ehline (…). Bundan sonra bir şey kalırsa zekât en yakın ülkeye dağıtılır.” Ayrıca şöyle der: “Eğer bir ülkenin halkı zenginse ve vali ihtiyaç halinde başka bir ülkeyi biliyorsa (…) ve zekâtın bir kısmı [bu diğer ülkenin halkına] devredilmişse, bunu doğru yol olarak görüyorum, çünkü Müslümanlar ihtiyaç halinde birbirlerini desteklemelidirler.” Maliki ekolünün diğer eserlerine de atıf yapılmıştır.

Hiç şüphe yok ki, fetvaya göre, kaynaklarda belirtilen zekâtın yurt dışına gönderilme sebebi, yerinden edilmiş toplumlar için geçerlidir. Bu, durumlarına ve onurlu bir yaşam için temel şartlardan yoksun olmalarına bakıldığında çok açıktır.

Fetva, Suriye, Irak ve Yemen’de yerlerinden edilen Müslümanların, zor durumları nedeniyle, ibnüssebil (mahsur kalan yolcular), fukara (fakir) ve miskin (muhtaç) kabul edildiğini belirtir. Bazıları da Müellefe-i Kulûb, (kalpleri İslam için yumuşatılan) kategorisinden düşünülebilir.

Fetvanın bir özetini vermeden önce Konsey, yerinden edilmiş kişilere zekât vermek isteyenler için UNHCR’nin bunu yapacak tek aracı veya kuruluş olduğunu teyit eder. UNHCR, bağışçının zekâtını yerinden edilmiş kişilerin ülkelerine nakletmesi için bir aracı olarak kabul edilecektir.

Fetva, tarafsız ve güvenilir bir kuruluş olduğu için zekâtın UNHCR’ye verilmesine ve örgütün bir zekât aracısı olarak görülmesine izin verildiği sonucuna varmaktadır. Buna ek olarak, yerinden edilmiş toplumlara zekât verilmesi Kur’an ve Sünnet’in teşvik ettiği İslami ve insani dayanışma ve uyumun da bir parçasıdır.

Site Footer