Kanada İmamlar Konseyi | Kanada

1990 yılında kurulan Kanada İmamlar Konseyi, ülkedeki Müslüman topluma hizmet etmek için ülkenin dört bir yanından imamları bir araya getirmektedir. Konsey ayrıca Müslümanlarla ilgili konularda Devlet kurumlarına danışmanlık yapmaktadır.

Kanada İmamlar Konseyi, İslam aleminin önde gelen alimleri ve kurumları tarafından verilen fetvaları ve UNHCR tarafından sağlanan ve Mülteci Zekât Fonuyla ilgili belgeleri inceledikten sonra, UNHCR’nin Kanada’daki Müslümanlardan zekât fonları almak ve mültecilere dağıtmak için uygun bir kuruluş olduğu görüşünü onaylamıştır.

Konsey daha sonra şu hususları ifade etmiştir:

“Bu onay, BMMYK Mülteci Zekât Fonu, aşağıdaki belirtilen şartları yerine getirdiği sürece yürürlükte kalır:

  1. Fonun yüzde 100’ünün dünya genelindeki Müslüman toplumlarda belirlenen mülteciler  arasında uygun alıcılara verilerek İslami kurallara ve hükümlere uygunluğunun sağlanması,
  2. Fonların özel bir faizsiz banka hesabına yatırıldığı ve fonların ödenmesinin tamamen izlenebilir olduğu şeffaf bir finansal yönetim ve hesap verebilirliğe sahip olması, Bu tür bir yönetim ve hesap verebilirlik, paydaşlara, bağışçılara ve konuyla ilgilenen Müslüman topluluğun istekleri doğrultusunda özel olarak hazırlanmış Zekât fonu raporlarını düzenli bir şekilde paylaşılmasını da içerir,
  3. UNHCR’nin Mülteci Zekât Fonu’nun zekât toplama ve dağıtma konusundaki dini ilkelere her daim uyumunu sağlamak için yukarıda belirtilenlerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesi ve izlenmesi için gerekli mekanizmalara sahip olması. gerekmektedir


Site Footer