Sıkça Sorulan Sorular

UNHCR, alınan fonların en savunmasız mülteci ailelerin yaşamları üzerindeki etkisini göstermek için düzenli raporlar yayınlamaktadır.

Müslümanların zorunlu olarak ödemesi gereken farz sadaka, Arapça "zekât" adıyla bilinir. Zekât, belirli varlık kaynaklarından alınır ve belirli kategorilerdeki alıcılara verilir. Belirli varlık kaynakları arasında hayvancılık, tasarruf, ticari mallar, mahsuller ve mineraller bulunur.

Kur'an-ı Kerim'de zekât verilebilecek sekiz gruptan bahsedilmektedir: "Zekâtlar sadece fakirler ve muhtaçlar, onları toplayanlar içindir, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenler, esirler, borçlular, Allah yolunda ve yolcular içindir..." Bugün mülteciler ve kendi ülkelerinde yerinden edilmiş kişilerin (IDP'ler) çoğunluğu bu kategorilerden en az dördüne giriyor: yoksullar, muhtaçlar, borçlular ve yolcular.

Bölgemizde rekor seviyeye yükselmiş olan ve filizlenen insani ihtiyaçlara cevap vermek ortak bir sorumluluktur. Mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler zekât alma hakkına sahiptir ve Mülteci Zekât Fonu, yenilikçi programlar aracılığıyla en temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla en savunmasız ailelere erişimi kolaylaştırmak için güvenilir bir mekanizmadır. Zekât alanındaki dini hükümlere uygun olan Mülteci Zekât Fonu önde gelen alim ve kurumların fetvalarıyla desteklenmektedir. Toplanan zekâtların %100'ü doğrudan en savunmasız mültecilere ve kendi ülkelerinde yerinden edilmiş ailelere ulaştırılmaktadır.

Bağışlarının %100'ünün ihtiyaç sahiplerine gitmesini temin ederek, zekât vermek isteyen kişiler için etkili ve güvenilir bir sistem aracılığıyla özellikle dullar ve çocuklarından oluşan aileler başta olmak üzere muhtaç durumdaki mültecilere yardım çalışmalarına alternatif bir finansman kaynağı sağlamaktır.

Mülteci Zekât Fonu, Müslümanların zekât ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Diğer nakit yardım programlarına yapılacakzekât dışı bağışlar UNHCR’nin diğer sayfalardan da yapılabilir: giving.unhcr.org

2021 yılında Mülteci Zekât Fonu, Lübnan, Ürdün, Yemen, Suriye, Afganistan, Pakistan, Mısır, Bangladeş, Moritanya, Hindistan, Endonezya, Malezya ve Nijerya'da kriterlere uygun yerinden edilmiş ailelere ulaştı. Platformda listelenmeyen bir ülkeye zekât katkısı yapmak isterseniz, lütfen doğrudan bizimle iletişime geçiniz.

Her yıl, dünyanın farklı bölgelerindeki mülteci ve kendi ülkelerinde yerinden edilmiş aileleri kapsayacak şekilde erişimimizi genişletmeye çalışıyoruz. Zekât ve sadaka dağıtım ülkelerinin listesi platformumuzda düzenli olarak güncellenmektedir.

Mülteci Zekât Fonu'na bağışlanan yardımların yüzde 100'ü doğrudan ayni veya nakdi yardım olarak dağıtılmaktadır. Nakit yardımı, mülteci veya yerinden edilmiş ailelerin temel ihtiyaçlarını güvence altına almalarına ve onurlu bir şekilde yaşamalarına yardımcı olmanın en etkili yollarından biri olmaya devam etmektedir. Zekât fonları Lübnan, Ürdün, Yemen, Irak ve Hindistan'a nakit olarak dağıtılmaktadır. Bangladeş'teki Rohingya mültecileri için zekât fonlarının %100'ü ailelere barınak malzemeleri ve hijyen kitleri sağlamaya tahsis edilmiştir.

Mülteci Zekât Fonu ile odak noktamız kolaylık, hız ve şeffaflıktır. Yalnızca dijital ödemelerin bu özellikleri sağladığını düşünüyoruz. Ayrıca zekâtınızı Cenevre'deki özel faizsiz banka hesabımıza da havale edebilirsiniz.

Evet, UNHCR yılda iki kez Mülteci Zekât Fonu aracılığıyla toplanan zekât ve sadaka ve dağıtım faaliyetlerinin etkisi hakkında raporlar yayınlamaktadır. Raporları buradan okuyabilirsiniz.

Sıfır. Mülteci Zekât Fonu yüzde 100 zekât politikası izlemektedir. Zekât sayfasında bağışlarla ilgili herhangi bir genel gider veya operasyonel maliyet olmayacaktır. Mültecilerin UNHCR tarafından biyometrik olarak kaydedilmesi, genel giderleri azaltan, %100 hesap verebilirliği ve yardımın zamanında olmasını sağlayan nakit yardımla bağlantılıdır. Banka havalesi ücretleri gibi diğer genel giderler, UNHCR'ye sağlanan diğer finansman kaynaklarından karşılanacaktır.

UNHCR, dul kadınlar ve çocuklarından oluşan aileler de dahil olmak üzere uygun yararlanıcıları belirlemek için bir kırılganlık değerlendirme çerçevesi izlemektedir. UNHCR, barınma, sağlık, eğitim ve nakit yardımı gibi çok çeşitli insani yardım programları sunmaktadır. UNHCR'nin aldığı tüm zekât fonları, başta UNHCR tarafından sağlanan diğer yardımları tamamlayan nakit yardımı olmak üzere uyumlu programlarla sıkı sıkıya bağlıdır.

UNHCR, devletlerden de fon almaktadır, ancak küresel olarak çok sayıda mülteci acil durumu nedeniyle, bu fon UNHCR'in ilgi alanındaki savunmasız kişilere yardım etme konusundaki önemli çalışmalarımıza tam olarak yetmemektedir. Bu eksikliği alternatif bağış kaynakları ve Mülteci Zekât Fonu gibi yenilikçi programlar aracılığıyla gideriyoruz.

Mülteci Zekât Fonu, hepsi büyük İslam alimlerinden ve kurumlarından UNHCR'yi meşru zekât toplayıcısı olarak onaylayan 10'dan fazla fetva almıştır: Uluslararası Şeriat Araştırma Akademisi (ISRA), Müslüman Dünya Birliği (MWL), Uluslararası İslami Fıkıh Akademisi (IIFA), Tabah Vakfı, El-Ezher İslami Araştırmalar Akademisi, Dar-ül İfta el-Misriyye, Fas Kıdemli Alimler Konseyi, Tarim Fetva Konseyi, Dr. Şeyh Ali Gomaa, Şeyh Abdullah bin Bayya, Üç Devletli İmamlar Konseyi, Kanada İmamlar Konseyi (CCI), Kanada Fıkıh Konseyi ve Dubai İslami İşleri ve Hayırsever Faaliyetler Departmanı (IACAD). Fetvayı buradan okuyabilirsiniz.

Nakit yardım programı, zekât bağışlarının yüzde 100'ünün genel gider maliyeti olmadan en çok ihtiyacı olan insanlara gitmesini sağlamanın yenilikçi bir yoludur. UNHCR, Lübnan, Ürdün, Irak, Bangladeş ve Yemen dahil olmak üzere birçok ülkede geniş bir dağıtım ağı işletmektedir. Nakit dağıtımı için, ATM'ler, IRIS (göz) taraması, mobil cüzdanlar ve diğer teknolojiler, uygun bulunan mültecilere ve IDP'lere zekât vermek için kullanılır.

Programı yönetme konusundaki yılların deneyiminden, alıcı mültecilerin parayı temel ihtiyaçlara harcadıklarını biliyoruz. En savunmasız aileler, UNHCR onların kendi ayakları üzerinde durmalarına veya başka kalıcı çözümler bulmalarına yardımcı olana kadar, nakit programımızla desteklenmektedir.

Nakit yardımının büyük kısmı mülteciler tarafından kira, gıda, sağlık ve diğer temel ihtiyaçların yanı sıra borç ödemeleri için harcanmaktadır. Nakit yardım programı, aileleri evlerinden çıkarılmaktan kurtarmış, sağlık koşulları, çocuk işçiliği ve diğer sömürücü çalışma koşullarının üzerine gitmiş, birçok ailenin çocuklarını okula gönderebilmelerini ve omuzlarında ağır olan borçlarını ödeyebilmelerini sağlamıştır.