Şeyh Abdullah bin Bayya | Birleşik Arap Emirlikleri

Moritanya’lı ünlü bir alim olan Şeyh Abdullah bin Bayya, BAE’nin Fetva Konseyi Başkanı ve Cidde’deki Kral Abdülaziz Üniversitesi’nde öğretim görevlisidir. Geçmişte Moritanya İslam Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi’nde yargıç olarak görev yapmış ve Adalet Bakanlığı’nda Şeriat İşleri Başkanı olarak görev almıştır. Şu anda Abu Dabi’de bulunan Müslüman Toplumlarda Barışı Geliştirme Forumu’nun Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Fetvası kısa ve öz olduğu için tam metni şöyledir:

“Soruda anlatıldığı şekliyle UNHCR, zekât bağışçısı için bir aracı olarak kabul edilmektedir. Eğer bağışçı UNHCR personelinin zekâtı uygun yararlanıcılara dağıtacağına güveniyorsa, bunda bir engel yoktur. Buradaki soru sadece bir faillik sorunudur, özle ilgili bir soru değildir. Bazı alimlere göre zekâtın bir aracıya verilmesi tavsiye edilir ve bu Maliki mezhebinin görüşüdür. Diğerleri ise zekâtın doğrudan ihtiyaç sahibine verilmesini tavsiye ederler. Her durumda da önemli olan şey, kişinin zekâtını verdiği aracının onu uygun yararlanıcılara dağıtacağına dair tam güvene sahip olmasıdır.”

Bu nedenle Şeyh’in fetvası, bağışçıların, zekâtlarını uygun yararlanıcılarına dağıtma konusunda tam olarak güvenmeleri koşuluyla zekâtlarını UNHCR’ye vermelerine izin verildiğini belirtmektedir.

Site Footer