Biz Zekâtınızı Dağıtalım

UNHCR’nin Mülteci Zekât Fonu aracılığıyla, zekâtınızın tamamı doğrudan, en çok ihtiyacı olan uygun mültecilere ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilere (ÜİYEK’ler) dağıtılır. Zekâtınızı her zaman, yararlanıcılara önceliklerine göre hareket etme ve bu çok değerli yardımı en iyi şekilde nasıl kullanacaklarına karar verme özgürlüğü veren nakit yardımı şeklinde dağıtmayı tercih ediyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki çoğu hak sahibi sürekli olarak, öncelik sırasına göre barınma/kira, gıda, eğitim/sağlık ve borç geri ödemesi alanlarındaki ihtiyaçlarını güvence altına almalarını sağladığını bildirmektedir. Nakitin dağıtım şekli bir ülkeden diğerine değişmektedir. Örneğin Ürdün’de iris tarayıcılarla donatılmış ATM’leri , Lübnan’da banka kartlarını, Irak’ta mobil cüzdanları ve Yemen’de hawala sistemini kullanıyoruz.
Bangladeş’te olduğu gibi nakit dağıtımının mümkün olmadığı durumlarda (Rohingya mültecilerini desteklemek için), yararlanıcının mülkiyeti haline gelen malların (ayni yardım olarak) dağıtımına başvuruyoruz. Bu tür mallar, yerel bağlama, mevsim şartlarına (ör. kış) ve uygun kişilerin öncelikli ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı şekillerde olabilir. Geçmişte, mal olarak zekât, barınma ekipmanları (barınakları kış ve muson mevsimlerinde daha dayanıklı hale getirmek için), yemek pişirmek için sıvılaştırılmış petrol gazı, hijyen setleri, gıda kolileri ve dikiş makineleri, sığır ve yüzey işlem ekipmanları gibi geçim kaynağı kitleri şeklinde dağıtılırdı.

Site Footer