• UNHCR ได้รับการอนุมัติให้รวบรวมซะกาตได้ โดยได้รับการอนุญาตและการสนับสนุนโดยคำวินิจฉัย (ฟัตวา) โดยนักวิชาการศาสนา (นักฟัตวา) จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ทั้ง 5 ท่าน
บริจาคซะกาตของคุณ
นโยบายการมอบซะกาตทั้งหมด 100%
เงินซะกาตเพื่อผู้ลี้ภัย
ผู้ลี้ภัยทั่วโลก 22.5 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ 4 ใน 8 ประการของบุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับซะกาต ได้แก่
  • ผู้ยากไร้ (ฟากีร)
  • ผู้ต้องการความช่วยเหลือ (มิสกีน)
  • ผู้ที่กำลังเดินทาง (อิบนัลซาบีล)
  • ผู้มีหนี้สิน (อัลการีมีน)
  • UNHCR ให้คำมั่นและรับประกันว่าซะกาตทั้งหมด 100% จะถูกส่งมอบให้ผู้ลี้ภัยที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ทันทีที่คุณบริจาคซะกาตให้กับ UNHCR ความช่วยเหลือจากคุณจะถูกส่งมอบให้ผู้ลี้ภัยที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากและต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดทันที
"เจ้าจงเอาส่วนหนึ่งจากทรัพย์สมบัติของพวกเขาเป็นทาน เพื่อทำให้พวกเขาบริสุทธิ์..."
"...และล้างมลทินของพวกเขาด้วยส่วนตัวที่เป็นทานนั้น และเจ้าจงขอพรให้แก่พวกเขาเถิด เพราะแท้จริงการขอพรของพวกเจ้านั้น ทำให้เกิดความสุขใจแก่พวกเขา" อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้ ซูเราะห์อัตเตาบัต : 103
ร่วมบริจาคซะกาตของคุณให้กับผู้ลี้ภัย

สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร กดที่นี่

donation loader

ขั้นตอนที่ 1

โปรดใช้ข้อมูลบัญชีธนาคารตามรายละเอียดด้านล่าง และโปรดระบุ IBAN ของแต่ละค่าเงิน

บัญชีรับบริจาคของ UNHCR ที่ไม่มีดอกเบี้ย

โปรดระบุข้อความในการโอนเงินว่า "Zakat Thailand"

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อทำรายการเสร็จแล้ว โปรดแจ้งให้เราทราบที่ thabaf2f@unhcr.org พร้อมระบุชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน ประเทศที่พักพิงและข้อมูลการติดต่อกลับ เพื่อช่วยติดตามการบริจาคของคุณและรายงานการทำงานจากเงินบริจาค

โปรดระบุข้อมูลการติดต่อ (อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์) เพื่อให้เรายืนยันได้ว่าได้รับซะกาตจากคุณแล้ว

secure-icon-master
worldpay-icon
visa-icon
paypal-icon
mastercard-icon
maestro-icon
american-express-icon
1000
progress bar people image
659
Home Page
65%

UNHCR : องค์กรที่ได้รับการรับรองในการรับบริจาคซะกาต

UNHCR ได้รับการอนุญาตและการสนับสนุนโดยนักวิชาการศาสนา (นักฟัตวา) และการรับรองจากสถาบันชั้นนำทางศาสนา

UNHCR ได้รับมอบหมายให้มอบความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสงคราม ได้แก่ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นในภูมิภาคต่างๆ ในกรณีนี้ UNHCR ได้รับการพิจารณาให้เป็นองค์กรตัวแทน โดยซะกาตที่ได้รับทั้งหมดต้องถูกนำไปช่วยเหลือผู้มีสิทธิ์ได้รับตามคุณสมบัติ ตามที่บัญญัติใว้ในคัมภีร์อัลกุรอ่าน บทที่ 9 โองการที่ 60 และไม่สามารถนำซะกาตที่ได้รับไปหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวก้อง โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ต้องมาจากเงินทุนที่มาจากแหล่งอื่นเท่านั้น

เชค Abdullah bin Bayya
Fatwa
เชค Abdullah bin Bayya

อาจารย์ของมหาวิทยาลั…

unhcr-zakat-arrow-gray อ่านต่อ
ดร. Sheikh Ali Gomaa
Fatwa
ดร. Sheikh Ali Gomaa

ดร. Sheikh Ali Gomaa…

unhcr-zakat-arrow-gray อ่านต่อ
สภาฟัตวาตาห์รีม
Fatwa
สภาฟัตวาตาห์รีม

ตั้งอยู่ในเมือง Hadr…

unhcr-zakat-arrow-gray อ่านต่อ
สภานักวิชาการอาวุโสและสภาฟัตวาแห่งประเทศโมร็อกโก
Fatwa
สภานักวิชาการอาวุโสและสภาฟัตวาแห่งประเทศโมร็อกโก

หรือสภาอุลามะ เป็นหน…

unhcr-zakat-arrow-gray อ่านต่อ
Dar al-Ifta al-Missriyyah
Fatwa
Dar al-Ifta al-Missriyyah

หนึ่งในศูนย์การวิจัย…

unhcr-zakat-arrow-gray อ่านต่อ
ทำไมต้องบริจาคซะกาตให้ผู้ลี้ภัย?
ปัจจุบันมีผู้ลี้ภัย 22.5 ล้านคน ทั่วโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างน้อย 4 ใน 8 ประการของผู้มีสิทธิ์ได้รับซะกาต

คุณสมบัติ 4 จาก 8 ประการ ของผู้ลี้ภัยที่มีสิทธิ์ได้รับซะกาตได้แก่

pink icon Al Fuqara’ wal Masakeen
มิสกีน ผู้ยากไร้ และ ผู้ขัดสน
มิสกีน ผู้ยากไร้ และ ผู้ขัดสน
Al Fuqara’ wal Masakeen
มิสกีน ผู้ยากไร้ และ ผู้ขัดสน

ผู้ลี้ภัยจำนวนมากมีส…

gray-arrow อ่านต่อ
pink icon Abna’ al Sabeel
อิบนัลซาบีล ผู้ที่กำลังเดินทาง
อิบนัลซาบีล  ผู้ที่กำลังเดินทาง
Abna’ al Sabeel
อิบนัลซาบีล ผู้ที่กำลังเดินทาง

ผู้ที่ต้องเดินทางออก…

gray-arrow อ่านต่อ
pink icon al Gharemeen
ผู้มีหนี้สิน
ผู้มีหนี้สิน
al Gharemeen
ผู้มีหนี้สิน

ในบางกรณีผู้ลี้ภัยอา…

gray-arrow อ่านต่อ
UNHCR ดำเนินการตามนโยบายและกฏระเบียบของการมอบซะกาตทั้งหมด
การรับซะกาตของ UNHCR ได้รับการดูแลและตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตั้งแต่การบริจาคจนถึงการให้ความช่วยเหลือ

UNHCR ให้คำมั่นและรับประกันว่าซะกาตทั้งหมด 100% จะถูกส่งมอบให้ผู้ลี้ภัยที่ตรงตามคุณสมบัติ

ทันทีที่คุณบริจาคซะกาตให้กับ UNHCR ความช่วยเหลือจากคุณจะถูกส่งมอบให้ผู้ลี้ภัยที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากและต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดทันที

UNHCR ได้ปฏิบัติตามนโยบายการรับซะกาตอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  การบริจาคซะกาตได้รับการยกเว้นพิเศษ โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร้อยละ 7  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยงบประมาณนั้นจะเป็นการใช้งบประมาณที่มาจากส่วนอื่นแทน

UNHCR จัดทำรายงานการทำงานทุกไตรมาส เพื่อรายงานการทำงานจากเงินบริจาคซะกาตบนเว็บไซต์ เรามอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหลายรูปแบบรวมถึงการมอบที่พักพิง การรักษาพยาบาล การศึกษาและความช่วยเหลือด้านการเงิน ซึ่งระบุความช่วยเหลือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการมอบซะกาตมากที่สุด โดยซะกาตที่ UNHCR ได้รับทั้งหมด จะถูกส่งมอบด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินตามระเบียบอย่างเคร่งครัดประกอบกับการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆของ UNHCR


คุณทราบหรือไม่ว่า

ผู้ลี้ภัยนำซะกาตไปใช้อย่างไร?

ในประเทศจอร์แดนมีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าร้อยละ 88 ของครอบครัวผู้ลี้ภัย ใช้จ่ายไปกับค่าเช่าบ้านมากที่สุด ตามมาด้วยร้อยละ 84 ใช้จ่ายไปกับค่าอาหาร ร้อยละ 64 ใช้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล และร้อยละ 10 ใช้จ่ายในการชำระหนี้สิน

ในประเทศเลบานอนงานวิจัยระบุว่าร้อยละ 99 ของครอบครัวผู้ลี้ภัยใช้จ่ายไปกับค่าอาหารมากที่สุด ตามมาด้วยร้อยละ 64 ใช้จ่ายไปกับค่ารักษาพยาบาล ร้อยละ 46 ใช้จ่ายกับค่าสาธารณูปโภค และร้อยละ 37 ใช้จ่ายไปกับค่าขนส่ง

บริจาคซะกาตของคุณ