คำนวนซะกาต

ค่าเงิน +

ค่าเงิน

PKR
BDT
INR
SGD
IDR
BND
THB
AUD
HKD

ทอง+

ทอง

จำนวน:
กรัม
กรุณาระบุจำนวนเป็นตัวเลขเท่านั้น

เงิน+

เงิน

จำนวน:
21 Cr
กรัม
กรุณาระบุจำนวนเป็นตัวเลขเท่านั้น

เงินสด+

ซะกาตเงินสด

กรุณาระบุจำนวนเป็นตัวเลขเท่านั้น

หุ้น+

ซะกาตหุ้น

กรุณาระบุจำนวนเป็นตัวเลขเท่านั้น

โครงการการรับบริจาคซะกาตของ UNHCR เป็นไปตามระเบียบการทำธุรกรรมตามหลักศาสนาอิสลาม UNHCR ยืนยันว่าเงินบริจาคทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย นำไปช่วยเหลือครอบครัวผู้ลี้ภัยที่ตรงตามคุณสมบัติโดยตรง

 

Error

The above form is incomplete! Please correct it and try again.
จำนวน:
เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ครอบครัวผู้ลี้ภัยชาวซีเรียในประเทศ ...

โครงการการรับบริจาคซะกาตของ UNHCR เป็นไปตามระเบียบการทำธุรกรรมตามหลักศาสนาอิสลาม UNHCR ยืนยันว่าเงินบริจาคทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย นำไปช่วยเหลือครอบครัวผู้ลี้ภัยที่ตรงตามคุณสมบัติโดยตรง

 

Error

The above form is incomplete! Please correct it and try again.

จำนวนซะกาตของคุณคือ :

USD

 
เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ครอบครัวผู้ลี้ภัยชาวซีเรียในประเทศ ...
 

โปรดเติมข้อมูลด้านล่างเพื่อกำเนินการต่อ

บริจาคซะกาตของคุณ

การดำเนินการทำผ่านระบบที่มีความโปร่งใส 100% โดยผ่านระบบ “World Pay” ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินรับการบริจาคบนเว็บไซต์ ในนามของ  UNHCR

 

donation loader บริจาคซะกาตของคุณ