โครงการการรับซะกาตของ UNHCR

เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ และได้รับการรับรอง

โครงการบริจาคซะกาต ของ UNHCR สามารถมั่นใจได้ว่าซะกาตที่ได้รับทั้งหมด 100% จะถูกมอบให้ผู้ที่ต้องการมากที่สุดในภูมิภาค หรือผู้ลี้ภัยโดยตรง

UNHCR มีประวัติการทำงานที่ยาวนานกว่า 70 ปี ในการมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยทั่วโลกโดยไม่แบ่งแยก ด้วยโครงการการบริจาคซะกาต ของ UNHCR เราเป็นหน่วยงานแรกขององค์การสหประชาชาติและเป็นองค์กรแรกในกลุ่มผู้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ได้เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพและได้รับการรับรองในการรับบริจาคซะกาตและส่งมอบให้แก่ผู้ลี้ภัยที่มีสิทธิ์ได้รับตามคุณสมบัติ

ผ่านโครงการกรช่วยเหลือด้านกรเงิน ซะกาตทั้งหมด 100% จะถูกมอบให้ผู้ที่ต้องการมากที่สุดในภูมิภาคได้แก่ผู้ลี้ภัย นอกจากนี้ผู้ลี้ภัยยังเป็นกลุ่มคนที่ควรได้รับความช่วยเหลือจากซะกาตอย่างยิ่งโดยตรงตามคุณสมบัติ 4 ใน 8 ประเภทของผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจากซะกาต

ท่ามกลางข้อโต้แย้งจากองค์กรการกุศลต่างๆ และมุมมองการทำการกุศลในภูมิภาค UNHCR มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดอย่างสมบูรณ์แบบ การรับบริจาคซะกาตของ UNHCR อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างข้มงวดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตลอดกระบวนการ หน้าที่หลักของเราและการทำงานภาคสนามเป็นไปตามมาตรฐานระดับโลกในการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่น โครงการการรับซะกาตของ UNHCR สอดคล้องและเป็นไปตามหลักกฎหมายชาริอะฮ์อย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการศาสนา (นักฟัตวา) 5 ท่าน และสถาบันที่มีชื่อเสียง รวมถึงยังได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากผู้นำศาสนาอีกด้วย

โครงการการรับซะกาตของ UNHCR สอดคล้องและเป็นไปตามหลักกฎหมายชาริอะฮ์อย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการศาสนา (นักฟัตวา) 5 ท่าน และสถาบันที่มีชื่อเสียง รวมถึงยังได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากผู้นำศาสนาอีกด้วย

เพื่อประสิทธิภาพและความรวดเร็วแก่ประชาชนในการบริจาคซะกาตตามเป้าหมาย สามารถบริจาคซะกาตของท่านผ่านช่องทางการชำระเงินออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของ UNHCR ซึ่งเป็นช่องทางการช่วยเหลือที่มีความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้ UNHCR ได้นำบทบัญญัติของของการมอบและรับซะกาตเข้าสู่ยุคสมัยใหม่