inner banner
Dedicate you Zakat
เกี่ยวกับเรา

ด้วยการริเริ่มโครงการการมอบซะกาต และความร่วมมือกับมูลนิธิทาบาห์เพื่อการวิจัยและที่ปรึกษา UNHCR เป็นหน่วยงานแรกขององค์การสหประชาชาติที่ได้รับรองให้สามารถรับการบริจาคซะกาตที่มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้และสอดคล้องกับสอดคล้องกับข้อคำหนดและคุณสมบัติของการรับบริจาคซะกาต

โครงการการมอบความช่วยเหลือด้านการเงินของ UNHCR รับประกันว่าว่าซะกาตที่ได้รับทั้งหมด 100% จะถูกมอบให้ผู้ที่ต้องการมากที่สุดในภูมิภาค หรือผู้ลี้ภัยโดยตรง ด้วยผ่านการมอบความช่วยเหลือที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ซะกาตของคุณจะถูกส่งมอบให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยที่ตรงตามคุณสมบัติในประเทศจอร์แดนและเลบานอนทันที นอกจากนี้ผู้ลี้ภัยที่รับซะกาตจากคุณยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ 4 ใน 8  ประเภทบุคคลที่กำหนดว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับบริจาคซะกาต

โครงการการรับบริจาคซะกาตของ UNHCR (ตั้งแต่การรับบริจาคไปจนถึงการส่งมอบ) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตลอดกระบวนการ หน้าที่หลักของเราและการทำงานภาคสนามเป็นไปตามมาตรฐานระดับโลกในการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่น  โครงการการรับซะกาตของ UNHCR สอดคล้องและเป็นไปตามหลักกฎหมายชาริอะฮ์อย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการศาสนา (นักฟัตวา) 5 ท่าน และสถาบันที่มีชื่อเสียง รวมถึงยังได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากผู้นำศาสนาอีกด้วย

เพื่อประสิทธิภาพและความรวดเร็วแก่ประชาชนในการบริจาคซะกาตตามเป้าหมาย  สามารถบริจาคซะกาตของท่านผ่านช่องทางการชำระเงินออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของ UNHCR ซึ่งเป็นช่องทางการบริจาคที่มีความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้ UNHCR ได้นำบทบัญญัติของของการมอบและรูปแบบการรับซะกาตเข้าสู่ยุคสมัยใหม่

 

Dedicate you Zakat