• unhhcr zakat check banner UNHCR ได้รับการอนุมัติให้รวบรวมซะกาตได้ โดยได้รับการอนุญาตและการสนับสนุนโดยคำวินิจฉัย (ฟัตวา) โดยนักวิชาการศาสนา (นักฟัตวา) จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ทั้ง 5 ท่าน
 
ผู้ลี้ภัยทั่วโลก 22.5 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ 4 ใน 8 ประการของบุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับซะกาต ได้แก่
  • unhcr zakat check banner ผู้ยากไร้ (ฟากีร)
  • unhcr zakat check banner ผู้ต้องการความช่วยเหลือ (มิสกีน)
  • unhcr zakat check banner ผู้ที่กำลังเดินทาง (อิบนัลซาบีล)
  • unhcr zakat check banner ผู้มีหนี้สิน (อัลการีมีน)
 
 
  • unhcr zakat check banner UNHCR ให้คำมั่นและรับประกันว่าซะกาตทั้งหมด 100% จะถูกส่งมอบให้ผู้ลี้ภัยที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ทันทีที่คุณบริจาคซะกาตให้กับ UNHCR ความช่วยเหลือจากคุณจะถูกส่งมอบให้ผู้ลี้ภัยที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากและต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดทันที

"เจ้าจงเอาส่วนหนึ่งจากทรัพย์สมบัติของพวกเขาเป็นทาน เพื่อทำให้พวกเขาบริสุทธิ์..."

"...และล้างมลทินของพวกเขาด้วยส่วนตัวที่เป็นทานนั้น และเจ้าจงขอพรให้แก่พวกเขาเถิด เพราะแท้จริงการขอพรของพวกเจ้านั้น ทำให้เกิดความสุขใจแก่พวกเขา" อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้ ซูเราะห์อัตเตาบัต : 103

ร่วมบริจาคซะกาตของคุณให้กับผู้ลี้ภัย

ประเทศที่ได้รับการบริจาคซะกาต
สกุลเงินที่รองรับ

สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร กดที่นี่

donation loader

يمكنك التبرع الإلكتروني عبر التالي, أو يمكنك تحويل مبلغ الزكاة بالنقر عبر تحويل مصرفي

1000
progress bar people image
364
Home Page
36%
UNHCR ได้รับการอนุญาตและการสนับสนุนโดยนักวิชาการศาสนา (นักฟัตวา) และการรับรองจากสถาบันชั้นนำทางศาสนา
UNHCR ได้รับมอบหมายให้มอบความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสงคราม ได้แก่ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นในภูมิภาคต่างๆ ในกรณีนี้ UNHCR ได้รับการพิจารณาให้เป็นองค์กรตัวแทน โดยซะกาตที่ได้รับทั้งหมดต้องถูกนำไปช่วยเหลือผู้มีสิทธิ์ได้รับตามคุณสมบัติ ตามที่บัญญัติใว้ในคัมภีร์อัลกุรอ่าน บทที่ 9 โองการที่ 60 และไม่สามารถนำซะกาตที่ได้รับไปหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวก้อง โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ต้องมาจากเงินทุนที่มาจากแหล่งอื่นเท่านั้น
เชค Abdullah bin Bayya
Fatwa
เชค Abdullah bin Bayya
อาจารย์ของมหาวิทยาลั…
unhcr-zakat-arrow-gray อ่านต่อ
ดร. Sheikh Ali Gomaa
Fatwa
ดร. Sheikh Ali Gomaa
ดร. Sheikh Ali Gomaa…
unhcr-zakat-arrow-gray อ่านต่อ
สภาฟัตวาตาห์รีม
Fatwa
สภาฟัตวาตาห์รีม
ตั้งอยู่ในเมือง Hadr…
unhcr-zakat-arrow-gray อ่านต่อ
สภานักวิชาการอาวุโสและสภาฟัตวาแห่งประเทศโมร็อกโก
Fatwa
สภานักวิชาการอาวุโสและสภาฟัตวาแห่งประเทศโมร็อกโก
หรือสภาอุลามะ เป็นหน…
unhcr-zakat-arrow-gray อ่านต่อ
Dar al-Ifta al-Missriyyah
Fatwa
Dar al-Ifta al-Missriyyah
หนึ่งในศูนย์การวิจัย…
unhcr-zakat-arrow-gray อ่านต่อ
ทำไมต้องบริจาคซะกาตให้ผู้ลี้ภัย?
ปัจจุบันมีผู้ลี้ภัย 22.5 ล้านคน ทั่วโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างน้อย 4 ใน 8 ประการของผู้มีสิทธิ์ได้รับซะกาต
คุณสมบัติ 4 จาก 8 ประการ ของผู้ลี้ภัยที่มีสิทธิ์ได้รับซะกาตได้แก่
pink icon Al Fuqara’ wal Masakeen
มิสกีน ผู้ยากไร้ และ ผู้ขัดสน
มิสกีน ผู้ยากไร้ และ ผู้ขัดสน
Al Fuqara’ wal Masakeen
มิสกีน ผู้ยากไร้ และ ผู้ขัดสน
ผู้ลี้ภัยจำนวนมากมีส…
gray-arrow อ่านต่อ
pink icon Abna’ al Sabeel
อิบนัลซาบีล ผู้ที่กำลังเดินทาง
อิบนัลซาบีล  ผู้ที่กำลังเดินทาง
Abna’ al Sabeel
อิบนัลซาบีล ผู้ที่กำลังเดินทาง
ผู้ที่ต้องเดินทางออก…
gray-arrow อ่านต่อ
pink icon al Gharemeen
ผู้มีหนี้สิน
ผู้มีหนี้สิน
al Gharemeen
ผู้มีหนี้สิน
ในบางกรณีผู้ลี้ภัยอา…
gray-arrow อ่านต่อ
UNHCR ดำเนินการตามนโยบายและกฏระเบียบของการมอบซะกาตทั้งหมด
การรับซะกาตของ UNHCR ได้รับการดูแลและตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตั้งแต่การบริจาคจนถึงการให้ความช่วยเหลือ
UNHCR ให้คำมั่นและรับประกันว่าซะกาตทั้งหมด 100% จะถูกส่งมอบให้ผู้ลี้ภัยที่ตรงตามคุณสมบัติ

ทันทีที่คุณบริจาคซะกาตให้กับ UNHCR ความช่วยเหลือจากคุณจะถูกส่งมอบให้ผู้ลี้ภัยที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากและต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดทันที

UNHCR ได้ปฏิบัติตามนโยบายการรับซะกาตอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  การบริจาคซะกาตได้รับการยกเว้นพิเศษ โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร้อยละ 7  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยงบประมาณนั้นจะเป็นการใช้งบประมาณที่มาจากส่วนอื่นแทน

UNHCR จัดทำรายงานการทำงานทุกไตรมาส เพื่อรายงานการทำงานจากเงินบริจาคซะกาตบนเว็บไซต์ เรามอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหลายรูปแบบรวมถึงการมอบที่พักพิง การรักษาพยาบาล การศึกษาและความช่วยเหลือด้านการเงิน ซึ่งระบุความช่วยเหลือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการมอบซะกาตมากที่สุด โดยซะกาตที่ UNHCR ได้รับทั้งหมด จะถูกส่งมอบด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินตามระเบียบอย่างเคร่งครัดประกอบกับการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆของ UNHCR


บริจาคซะกาตของคุณ
worldpay1
mastercard
maestro
American_Express_logo
worldpay-logo
paypal
visa-logo-new
“Tax Disclaimer: Donations made directly to UNHCR may not be tax deductible in your country of residence. Laws regarding contributions to United Nations agencies vary from country to country. UNHCR does, however, partner with dedicated fundraising associations in a number of countries as well as having country specific offices with their own fundraising capacity. These countries include the USA, Germany, Spain, Japan, Australia, Italy, Canada, UK, South Korea, Hong Kong and Belgium. In order to make tax deductible donations through these offices you will need to donate through their individual websites. We are, however, able to issue a receipt of donation from UNHCR international that may be accepted in certain instances. We would suggest that if in doubt you contact your local tax advisor for guidelines on whether your gift is eligible or not.”