เชค Abdullah bin Bayya

อาจารย์ของมหาวิทยาลัย King Abdulaziz ในเมือง เจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ท่านเคยดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าสหภาพวิชาการมุสลิม ก่อนหน้านั้น ท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาที่ศาลสูงสุดแห่งสาธารณรัฐอิสลามมอร์เตเนียและเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกฏหมายชารีอะฮ์ (กฏหมายอิสลาม) ประจำกระทรวงยุติธรรม ปัจจุบันนี้ท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานในเวทีส่งเสริมสันติภาพในสังคมมุสลิม โดยในการฟัตวา (การให้คำวินิจฉัยหรือความเห็นทางศาสนาเพื่อรับรองหรืออนุมัติให้กระทำการใดได้) ของท่าน ได้ระบุใว้ว่า UNHCR ได้รับการพิจารณาให้เป็นองค์กรตัวแทนในการรับบริจาคซะกาต และจะไม่เกิดปัญหาใดๆ ตราบเท่าที่ท่านเชื่อว่า UNHCR นำซะกาตนี้ไปช่วยเหลือผู้ที่สมควรได้รับตามคุณสมบัติ

สภาฟัตวาตาห์รีม
ตั้งอยู่ในเมือง Hadr...
Dar al-Ifta al-Missriyyah
หนึ่งในศูนย์การวิจัย...