Uygun yararlanıcıları belirleyelim

Şu anda dünya genelinde %50’sinden fazlası İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerden gelen, çoğu mülteci ve ülke içinde yerinden edilmiş kişiler (ÜİYEK’ler) olan 100 milyondan fazla zorla yerinden edilmiş kişi bulunmaktadır. UNHCR’nin faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde, insani yardımlarımız olmadan hayatta kalamayacak olan en savunmasız yararlanıcıları belirlememize olanak tanıyan kırılganlık değerlendirme çerçevelerini takip ediyoruz. UNHCR kırılganlığı, öncelikle koruma tehditleri, temel ihtiyaçları karşılayamama, temel hizmetlere sınırlı erişim ve gıda güvencesizliği ve insanların bu problemlerin sonuçlarıyla baş etme yeteneği olarak tanımlar.

Borç, yoksulluk, sağlık ve geçim kaynakları, UNHCR’nin aileleri yardım almaya hak kazanmaları için dikkatle araştırdığı birçok kırılganlık kriterleri arasındadır. Aşırı derece kırılgan haneler, reisi kadın olan ve alternatif gelir kaynakları olmayan haneleri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. En savunmasız ve yardım almaya uygun olarak tanımlananların tümü, şu zekât kategorilerine girer: fakirler ve muhtaçlar, borçlular ve yolcular. Faaliyet gösterdiğimiz her ülkede, kimlerin en kırılgan durumda olduğunu, kimlerin zekât almaya uygun olduğunu ve bu kişilerin onurlu bir şekilde yaşamaya devam etmelerine yardımcı olmanın ne kadara mâl olduğunu net olarak biliyoruz.

Site Footer