ผู้มีหนี้สิน

ในบางกรณีผู้ลี้ภัยอาจจะถูกพิจารณาให้เป็นผู้ที่มีหนี้สิน เมื่อพวกเขาสูญเสียบ้าน สิ่งของและทรัพย์สินส่วนตัว ซึ่งทำให้พวกเขาต้องยืมเงินเพื่อนำมาใช้เพื่อความอยู่รอด การกู้ยืมทำให้พวกเขาเป็นผู้มีหนี้สินและมีคุณสมบัติในการได้รับซะกาต

อิบนัลซาบีล ผู้ที่กำลังเดินทาง
ผู้ที่ต้องเดินทางออก...
มิสกีน ผู้ยากไร้ และ ผู้ขัดสน
ผู้ลี้ภัยจำนวนมากมีส...