มิสกีน ผู้ยากไร้ และ ผู้ขัดสน

ผู้ลี้ภัยจำนวนมากมีสถานะยากจน ไม่มีรายได้จึงจัดอยู่ในกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มผู้มีสิทธิ์ได้รับซะกาต พวกเขาดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างยากลำบาก ผู้ลี้ภัยบางคนอาจเคยมีความสามารถในการดูแลครอบครัว แต่เมื่อถูกบังคับให้หนี พวกเขาหนีมาโดยมีเสื้อผ้าติดตัวเพียงไม่กี่ชุด

ผู้มีหนี้สิน
ในบางกรณีผู้ลี้ภัยอา...
อิบนัลซาบีล ผู้ที่กำลังเดินทาง
ผู้ที่ต้องเดินทางออก...