อิบนัลซาบีล ผู้ที่กำลังเดินทาง

ผู้ที่ต้องเดินทางออกจากถิ่นเดิมของเขา และขาดปัจจัยในการเดินทาง ถึงแม้ว่าเขาจะเคยมีปัจจัยเมื่อเขาอยู่ในประเทศของเขา แต่เมื่อพวกเขาถูกบังคับให้ลี้ภัย พวกเขาต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน

ในกรณีของผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ สามารถจำแนกให้อยู่ในกลุ่มผู้ที่กำลังเดินทางที่ต้องหนีออกจากบ้านพร้อมกับสิ่งของที่ติดตัวมาเพียงเล็กน้อย เดินทางผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วยอันตราย เพื่อปกป้องครอบครัวให้ปลอดภัยจากความขัดแย้งหรือการประหัตประหาร โดยบุคคลกลุ่มนี้ได้รับการกล่าวถึงถึง 8 ครั้ง ในอัลกุรอ่าน ซึ้งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการทำทานและงานการกุศล

ผู้มีหนี้สิน
ในบางกรณีผู้ลี้ภัยอา...
มิสกีน ผู้ยากไร้ และ ผู้ขัดสน
ผู้ลี้ภัยจำนวนมากมีส...