Zekât Dağıtımı Raporları

Raporlama

Aşağıdaki raporlar bu yıl toplanan Zekât bağışlarını sunmaktadır. Veriler her 2 saatte bir güncellenmektedir.
2023'de Alınan Bağışların Toplamı

Zekat Yardıları
2023'de Toplanan Zekâtların Tutarı

2023'de Yardım Edilen Ailelerin Sayısı

aileler

2023 Hedefleri : 24000

2023'de Ülke Başına Yardım Edilen Ailelerin Sayısı
Not: Zekâtlar bağışçının istekleri doğrultusunda dağıtılmaktadır
2023'de Ülke Başına Toplanan Zekât Fonları
920
Please select from the fields below to see the report:
To read about the incredible impact and future of the Refugee Zakat FundZekâtını ver