Biz Zekâtınızın ilgili hükümlere uygunluğunu temin edelim

Hem yönetişim hem de ilgili hükümlere uygunluk konusundaki yaklaşımımızı şekillendiren 15 kadar fetva almak şerefine eriştiğimiz için bu konuyu son derece ciddiye alıyoruz. 2018 ve 2019’da UNHCR’nin Mülteci Zekât Fonu’nun pilot uygulaması, ardından 2019’da fonun kurulması, her zaman saygı duyduğu belirli koşullar altında zekât fonlarını alması ve dağıtması için UNHCR’yi destekleyen fetvaların bir sonucu olarak gerçekleşti:
–        1. Koşul: Zekât fonları Kuran 9:60’ta belirtilen kategorilere verilmelidir.
–        2. Koşul: Zekât fonları, masrafları veya maaşları karşılamak için kullanılmamalıdır.
–        3. Koşul: Zekât fonları kendi hesaplarına faizsiz bir hesapta yatırılmalıdır.
UNHCR için zekâtın ilgili dini hükümlere uygunluğu ilkeleri/şartları yukarıdaki koşullara dayanmaktadır. Bu uygunluk kontrolü süreci, UNHCR içinde yer alan uzman bir İslami Hayırseverlik ekibi aracılığıyla ve harici olarak uyumluluğu yıllık olarak gözden geçiren ve bir uygunluk inceleme raporu yayınlayan bir uzman taraf aracılığıyla gerçekleştirilir. Bugüne kadar 2018, 2019 ve 2020’de bu tür üç dış değerlendirme yapılmıştır. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası İslami Fıkıh Akademisi’nin (IIFA) de ek dış denetçi olması sağlanmıştır.
İlk koşul, dağıtım yapılan her ülkede uygulanan ve BMMYK’nin acil ihtiyaç sahibi olanları belirlemesine olanak sağlayan titiz kırılganlık değerlendirme çerçevelerimiz sayesinde karşılanmaktadır. İkinci koşul, standart %6,5’lik dolaylı destek maliyetlerimizden her yıl ve istisnai olarak feragat edilerek ve zekât toplama ve dağıtımla ilgili ücretlerin (ödeme işlem ücretleri dahil olmak de üzere) UNHCR’nin diğer gelir kaynaklarından karşılanmasıyla sağlanmaktadır. Üçüncü koşul, Cenevre’de, UNHCR’nin İslami Hayırseverlik ekibi tarafından sürekli takip edilen, zekâta özel faizsiz bir banka hesabının bulunmasıyla karşılanmaktadır.

Site Footer