Kutupalong’a Bir Ziyaret: Zekatınızın Etkisine ve Uygunluğuna Tanık Olmak

UNHCR İslami Hayırseverlik görevlisi olarak, UNHCR’nin zekat dağıtım faaliyetlerine uygunluğu sağlamak için yakın zamanda Bangladeş’teki dünyanın en büyük mülteci kampı olan Kutupalong mülteci kampını ziyaret etme fırsatım oldu. Üzerimde derin bir etki bırakan, alçakgönüllü ve duygusal bir deneyimdi. Tanıştığım Rohingyalı mülteciler o kadar çok şeye katlandılar ki, onların yerinden edilme yolculuklarının korkunç hikayelerini duymak zordu. Tüm bu acılara rağmen yine de gülümsemeyi başardılar ve bizi açık kalplerle karşıladılar.

UNHCR’nin Mülteci Zekat Fonu, onların yaşamları üzerinde önemli bir etki yaratıyor. Mülteci kampına yaptığım bu ziyarette, yararlanıcıların sahip oldukları ve onları muson mevsiminden koruyan barınak kitlerinin dağıtılması yoluyla, zekatınızın etkisine ilk elden tanık olabildim.

Ziyaretim, Tabah Vakfı’nın Mülteci Zekat Fonu’nun Zekât uyumluluğunu onaylayan yıllık Zekât uygunluk incelemesinin yayınlanmasıyla aynı zamana denk geldi. Buradan okuyabilirsiniz.

Trajik bir şekilde, ziyaretimden üç hafta sonra, Kutupalong mülteci kampındaki büyük ve yıkıcı bir yangın, yaklaşık 3.000 sığınağı yok etti ve yaklaşık 16.000 kişiyi evsiz bıraktı; bu, yeniden evlerini, eşyalarını kaybeden ve ek travmalarla karşı karşıya kalabilecek olan Arakanlı mültecilerin muazzam acısını yoğunlaştırdı.

Bu nedenle Ramazan ayına yaklaşırken lütfen Rohingyalı mültecilerden vazgeçmeyin. UNHCR’nin Mülteci Zekat Fonu uyumludur. Uygundur. Zekâtınızı güvenle verin.

BM Mültecileri Örgütü'nün İslami Hayırseverlik Müdürü

Site Footer